Poslovnica Karlovac

Izidora Kršnjavog 13

Prodaja rezervnih djelova
tel: 047/654 610
fax: 047/654 620
e-mail: karlovac@auto-poljostroj.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak - Petak | 8:00 - 16:00
Subota | 8:00 - 13:00