Poslovnica Sisak

Frankopanska 12

Prodaja rezervnih djelova
tel: 044/521 360
fax: 044/510 017
e-mail: sisak@auto-poljostroj.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak - Petak | 8:00 - 16:00
Subota | 8:00 - 13:00